ERA в ITB Берлин

Представители на ERA присъстват на ITB в Берлин

ERA се основава на два стълба: спорт и туризъм. ITB е най-големият туристически панаир в света и ERA продължава практиката да бъде там, тъй като панаирът се използва за веригата от срещи с нашите членове и партньори.


Съберете се на щанда в Люксембург по време на ITB

Обмен на идеи за пешеходен туризъм с представители на пътеката на Конго Нил в Руанда и ERA

Оставете коментар