Сърбия върви

На 14 септември 2019 г. Денят на будността в Сърбия се проведе под мотото „Сърбия върви“ за шести път в около 62 града и по 94 пътеки.
Общият брой на участниците беше 17.233.
Организатори беше Алпинистката асоциация на Сърбия с 90 клуба от всички части на Сърбия.
Основната цел беше да се активират гражданите на Сърбия да бъдат по-активни и да насърчават здравословния начин на живот.