Електронни пътеки в балтийските страни

Страниците за E9 и E11 в балтийските страни се актуализират, също вече с GPX файлове.

Имаме ново видео за част Forestrail - Национален парк Gauja: (кратка версия 1мин):

и по-дълга версия на 3.25min: