12epaths1europe – Дневник

Туристите от Wandermagazin, които пътуват по E-пътека E1 през 2022 г., пишат за преживяванията си в дневника си.

Забавно и вълнуващо е да следвате техния поход по E1 в Германия. Следвайте ги тук: