Рейтингова система – въпросник

В Европа съществуват много различни системи за оценка на трудността на маршрутите, понякога базирани на много различни методи и критерии. Ясното и хармонизирано ниво на трудност между преходите е истинско предизвикателство: да се даде възможност на туристите от всички нива да направят информиран избор относно техническото и физическо ниво на планирания маршрут.
Поради тази причина, Френската федерация за раздвижване (FFRandonnée), с подкрепата на ERA, би искала да знае за различните системи за рейтинг, които съществуват в Европа. Тези резултати могат да бъдат подкрепа за дискусии и семинари, за да се осигури по-силно сътрудничество между различни европейски партньори по този въпрос.

Тази анкета е достъпна на три езика: English, French и German.

Крайният срок за отговорите е до 31 август 2022 г.