E9 в 2023

Според Стратегически планове на ERA за 2023 г ERA заедно с организации-членки по E9 ще популяризира и ще извършва дейности по E9 през 2023 г.

Виртуална среща на 2 февруари 2023 г. за това как да направите E9 през 2023 г