53-та конференция на ERA – Протокол

Окончателните документи относно 53-тата конференция на ERA, проведена в Хелсингьор, Дания, са готови за изтегляне и на трите езика. Това са протоколите от общото събрание, проведено на 1 октомври 2022 г., и резюмето на сесиите за ноу-хау, проведени на 30 септември 2022 г.

Благодарим на организаторите на Dansk Vandrelaug за перфектната организация.