Бъдете активни по E-пътеките

Европейската седмица на спорта се провежда всяка година от 23. до 30. септември.

ERA ви насърчава да вървите по E-пътеките в периода от 23 до 30 септември под мотото: #aktive на #epaths.