12epaths1europe – Дневник

Туристите от Wandermagazin, които пътуват по E-пътека E1 през 2022 г., пишат за преживяванията си в дневника си. Забавно и вълнуващо е да следвате похода им покрай... Прочети повече

12 Е-пътеки 1 Европа в Падборг, Дания

Днес, 24 май, започваше ходенето по Е1 в Падбург, Дания. Свеня и Торстен от Wandermagazin бяха двамата, които трябваше да започнат разходката. Стийн… Прочети повече

12 Е-пътеки 1 Европа

Проектът „12 E-paths 1 Europe“ или „12 Wege 1 Europa“ ще стартира скоро. Походът означава свобода. Пешеходният туризъм на дълги разстояния по европейските туристически пътеки на дълги разстояния означава дори „неограничена“ свобода. Виждайки и получавайки… Прочети повече