Сертификат, даден за ходене по E-пътека E1

Максим Парет получи сертификата от Европейската асоциация на бродниците, след като измина европейския път Е1 през Германия, Дания и Швеция.
Комитетът FFRandonnée Loire atlantique му връчи дипломата по време на церемония, която събра доброволци, пътни маркери и лидери.
Научете повече за маршрута на Максим Парет.

Две години по-късно не без емоции се върнах отново в това приключение, за да го представя на FFRando ...

Максим Парет отговаря на критериите за присъждане на дипломата:
- Разходете се по една и съща E-пътека в 3 различни държави
- Разходете се във всяка от трите държави на 3 км пеша по пътеката
- Завършете разходките за максимум 3 последователни години.
Научете повече за дипломата създаден от ERA за популяризиране на електронни пътеки и развитие на културен обмен.

взето от: www.ffrandonnee.fr/actualites