Комбиниран LQT курс в Белгия

Комбиниран курс по LQT беше проведен във Фландрия, Белгия на 12-14 декември 2023 г.

Курсът беше комбинация от Водещи пътеки за качество - най-доброто от Европа и Качествена дневна разходка.

Visit Flanders пое инициативата да организира семинара, тъй като имаше различни заинтересовани партньори. Участваха няколко провинциални туристически организации, както и регионални ландшафти и някои от новите национални паркове. 

Ден 1, теоретично обучение

За първи път се провежда този комбиниран курс. Целта е да се обучат трейл скаути в двата варианта на Leading Quality Trails – Best of Europe.

Учителите бяха Лиан Джордан от Deutscher Wanderverband Service и Стийн Коберьо-Хансен от ERA.

Ден 2. Практическо обучение

Ден 3, обучение по Quality Day Walk

След този курс, първият курс в Дания и лекия курс, проведен в Португалия на 11 декември 2023 г., очакваме много нови Day Walk да бъдат сертифицирани през 2024 г. Успех на всички вас.