Културни маршрути на Съвета на Европа

11-ият годишен консултативен форум започна в Ханя на остров Крит (Гърция).

ERA участва за първи път със статут на Participatory.