Сертификати за електронна пътека

ERA награждава проходилки, които са използвали E-пътеките по изключителен начин. Вижте повече тук.

Награден беше Максим Парет наскоро за ходене по E1 в три държави.