Координация по електронна пътека

Актуализирано: 7-1-2024

Работата с Е-пътеките се координира от Работна група по ERA E-path.
Групата е създадена от и се отнася до Съвет на ERA.

Работната група за E-path се състои от 5 члена със специален интерес към E-paths: Steen Kobberø-Hansen (ERA Board, Дания), Juan (Испания), Rúben Jordao (Португалия), Helmut Schuster (Германия) и Ioan Bodnár (Румъния). ). Борис Мичич (президент на ERA, Сърбия) и Яна от секретариата на ERA подкрепят РГ.

Целта, целите и задачите на групата са следните:

Цел

Прилагане на Генерален план за електронни пътеки.
Внедряване и координиране на дейности по Е-пътеки, напр. регионални разходки и дейности.
Координирайте проекти за електронни пътеки, например промени или допълнения към електронните пътеки.

Целите на

Съберете данни за електронните пътища от нашите организации-членки във всяка страна, за да ги установите - проверени Е-пътеки.

Дейности
Дейностите по E-path ще се извършват регионално и независимо от организации-членки.

Задачи

Работната група оценява и обмисля бивши и предстоящи проекти и контролира дейностите.

Работната група подобрява и квалифицира данните за електронния път на e-paths.org

Отговорности

Председател на работната група по E-path: Стийн Коберьо-Хансен .
Координиране на данните по E1, E2 и E6: Стийн Коберьо-Хансен.
Координиране на данните по E3, E4 и E12: Хуан Хесус Ибанес
Координиране на данните по E5, E7 и E9: Рубен Жордао.
Координиране на данните по E8, E10 и E11: Хелмут Шустер и Йоан Боднар (E8 изток).

Документи

Електронна пътна маркировка

Препоръчва се унифицирана маркировка за Е-пътеките да се добави към националната/регионалната система за маркиране на пресичания и на някои важни места, за да се уверят туристите в правилната посока по Е-пътеката. Знаците за електронни пътеки могат да бъдат поставени отделно или интегрирани в националната/регионалната система за пътна маркировка.

Контакти

Можете да се свържете с работната група за електронна пътека на този имейл адрес:
 e-paths(at)era-ewv-ferp.org (замени (at) с @ )