E12

„Пътеката по Средиземно море“

E12 е 1.460 км и преминава Испания, Франция, Италия, Словения и Хърватия.

!! E12 все още е в процес на изграждане !!

Снимка: Мимо Пандолфо

Електронни пътеки, проверени от ERA:.