E12

Е12 е Средиземноморската пътека.

E12 е 1.800 км и преминава Испания, Франция, Италия и Словения.

!! E12 е в процес на изграждане !!


Данните за страниците са данни, които се проверяват от ERA.