E2

E2 е 4.850 км и преминава Великобритания, Холандия, Белгия, Люксембург, Швейцария и Франция.


Данните за страниците са данни, които се проверяват от ERA и организациите -членове.