E6

E6 е 6.030 км и минава през (Финландия *), Швеция, Дания, Германия, Чехия, Австрия, Словения и Гърция.   
* ERA не поема отговорност за E6 във Финландия, тъй като засега няма членска организация.


Електронни пътеки, проверени и препоръчани от ERA: