ERA Board търси заинтересовано лице за работа по Cultural Routes

От юни 2021 г. ERA има статут на участие в Разширеното частично споразумение за културни маршрути на Съвета на Европа (EPA). Също така имаме възможност да (съ)създаваме или формираме нови културни маршрути. ERA е активен партньор във формирането на Маршрути на цизерцианци и подписа меморандум за разбирателство с Европейския културен път Освободителен път на Европа (LRE).

За да си сътрудничи по-подробно с този институт и да даде на ERA преглед на своите организации-членки, ERA търси заинтересован доброволец, който да събира данни и да установява контакти и основна информация от културните маршрути в Европа.

Рамка на задълженията на това лице:

  • Доброволен труд
  • Изследване на културни маршрути в Европа
  • Списък за ERA, кой участва 
  • Намерете информация и контакти от всяка държава за избраните маршрути

При интерес се свържете с офис на ЕРА: secretariat@era-ewv-ferp.com