За нас

Европейска асоциация на бродниците е чадърна организация, която включва 65 пешеходни организации от 35 европейски държави. Тези организации имат общо над 3 милиона индивидуални членове.