За нас

Европейска асоциация на бродниците е организация-чадър, която се състои от около 65 ходещи организации от около 35 европейски страни. Тези организации имат общо повече от 3 милиона индивидуални членове.