За нас

Европейска асоциация на бродниците е чадърна организация, която включва 66 пешеходни организации (60 пълноправни членове и 6 асоциирани членове) от 35 европейски страни. Тези организации имат общо повече от 3 милиона индивидуални членове.