Еврорандо

През 2000–2001 г. ERA организира първото общоевропейско събитие – EURORANDO 2001. Това събитие вече е традиция, като ERA го организира на всеки 5 години.

Идеята за създаване на общоевропейско движение-наречено EURORANDO-като традиционно европейско пешеходно събитие (повтарящо се на всеки пет години, всеки път в различна страна, всеки път с ново мото), се заражда след второто събитие EURORANDO през 2006 г.

Събитията популяризират взаимните цели на европейските пешеходни клубове, които са

  • разбиране и защита на провинцията
  • изучаване на история и защита на историческите традиции и структури
  • взаимно разбиране на хора от различни части на Европа

Еврорандо 2021-22

Еврорандо 2021-22 се провежда от октомври 2021 г. до септември 2022 г. под мотото ПРИЯТЕЛСТВО.


Предишни Еврорандос