Еврорандо 2016 г.

Планирането за ER 16 започна през февруари 2012 г., когато президиумът на ERA реши темата на събитието „Енергия“ и програмата, разделена на 2 части – европейски разходки и последната седмица.

По това време нямаше домакин за Последната седмица – но подготовката за разходки започна веднага из цяла Европа.

Домакинът на последната седмица най-накрая беше намерен през септември 2013 г. след кръг от наддаване между Асоциация Carpatino Ardeleana a Turistilor в Румъния (Брашов) и Svenska Turistföreningen в Швеция (Skåne).


Основната тема е "Енергия".

Подтеми:

• Популяризиране на ходенето като „идеална“ дейност
• Научете за различните видове енергия
• Уважение към нашата непокътната среда и откриване на природни източници на енергия.


Събитието беше разделено на 2 части: „EURORANDO Walks” и „EURORANDO Sweden”.