ERA има статут на участие в Съвета на Европа

Европейската асоциация на Ramblers (ERA) получи статут на членство в Съвета на Европа от 11 октомври 2022 г.

- Конференция на международните неправителствени организации (МНПО) на Съвета на Европа е представителният орган на международните неправителствени организации, които имат статут на участие в Съвета на Европа. Той служи като платформа, където гражданското общество може да взаимодейства със Съвета на Европа за постигане на неговите цели. Той също така насърчава демокрацията на участието, активното гражданство и свободата на сдружаване.

Информация за събития и новини от Конференцията на международните неправителствени организации се публикува редовно на уебсайта (www.coe.int/ngo). Следващата сесия на Конференцията на международните неправителствени организации ще се проведе от 24 до 26 април 2023 г.