Бюлетин № 2 на ERA относно Деня на качеството

Вече работим реално с 21 обучени скаути по пътеки и местни експерти 😀