Зимна среща на борда на ERA

Срещата на борда на Европейската асоциация на Ramblers (ERA) се проведе от 22 до 25 февруари 2024 г. в Манделиу-ла-Напул, Франция, с любезната подкрепа на Center Expo Congres. Срещата приветства всички членове на борда и се фокусира върху няколко ключови области, включително стратегически планове, финанси и актуализации на проекти.

1. Стратегическо планиране: Бордът прегледа стратегическите планове на ERA за 2024 г., като идентифицира области, които се нуждаят от внимание, като финансиране, участие на членове и трансгранични дейности. Беше отбелязано, че текущото състояние не съответства напълно на ключовите показатели за изпълнение за 2024 г.

2. Финансов преглед: Финансовите дискусии обхванаха финансовия преглед за 2023 г. и прогнозите за 2024-2028 г. Бордът подчерта необходимостта от осигуряване на допълнителни €5,000 за бюджета за 2024 г. и обсъди различни стратегии, включително колективно финансиране и специални дарения.

3. Работни групи и проекти: Бяха предоставени актуализации за различни работни групи и проекти, включително LQT-BE (Пътеки с водещо качество – най-доброто от Европа), европейски пешеходни събития и защита на пътната маркировка. Бордът обсъди и участието в няколко проекта, финансирани от ЕС, и необходимостта от напредък в инициативата „Зелени пътеки“.

4. Членски организации: Бордът се обърна към потенциални нови членове от Ирландия, Румъния и Албания. Беше подготвен въпросник за организации-членки, който да бъде разпространен на предстоящия пролетен уебинар на ERA „Разширяване на отделни членове в организации-членки“.

5. Събития и съобщения: Бяха обсъдени плановете за Европейския ден на ходенето през 2024 г. с предложени мота за следващите години. Освен това бяха споделени актуализации за уебинари и конференции на ERA, включително теми за есенни уебинари и концепции за бъдещи събития.

6. Партньорства и сътрудничества: Беше подписан договор с International Aqua Walking (IAW), за да се осигурят текущите игри за водно ходене и да се разпространи тази нарастваща активност сред членовете на ERA. Бордът също така подчерта значението на продължаващото сътрудничество и бъдещите ангажименти.

Подписан договор между ERA и IAW
Първо, отляво: Арно Фантапие (президент на IAW), Борис Мичичи (президент на ERA)
Второ сурово, отляво – членове на борда на ERA: Steen Kobberoe-Hansen, Angelo Michele Latorre, Gerhard Ermischer, Sophie Chipon, Rúben Jordao, Asnate Ziemele

Срещата завърши с планиране на бъдещи срещи на борда и дискусии по допълнителни теми като представянето на ERA във фестивали и потенциално сътрудничество с Mediterranean Trails Network.