E9 през 2023 г., Полша

След 50-ата годишнина на E-paths през 2022 г., ERA реши да празнува една E-path всяка година. През 2023 г. E-path E9 е в центъра на празненствата. Организаторите на 54-тата конференция на ERA подготвиха специално пътуване до E9 ( Copernicus Walking Trail) в Полша като допълнителна програма за заинтересованите участници.