E6 в Словения

Централен многодневен поход по време на Седмицата на горите в Словения от 24 май 2025 г. до 31 май 2025 г. Повече ще последват по-късно

Честване на 6-годишнината на E50 в Словения

Центърът за горска култура в община Радле об Драви ще бъде домакин на централното събитие за честване на 50-ата годишнина на E6 през септември 2025 г. Повече информация ще последва по-късно.