Извънредно Общо събрание

Извънредното общо събрание беше свикано онлайн на 14 февруари 2024 г. поради писменото искане за извънредно общо събрание на ¼ от пълноправните членове на ERA относно ново одобрение на конституцията на ERA.

ERA е информирана от данъчната служба в Германия, Касел, че някои твърдения в нашата конституция не са в съответствие с правилата за предоставяне на статут на благотворителна организация. Те предложиха промяна, която ERA е подготвила заедно със своя германски данъчен съветник.

    Предложението за завършване на конституцията на ERA се позовава директно на конституцията в нейната правно обвързваща (немска) версия, представена на германския регистърен съд. Тези промени бяха отразени съответно и в преводите на другите два езика.

    Офисът на ERA очаква регистрацията на одобрената актуализирана Конституция през следващите седмици. Протоколът от извънредното общо събрание са достъпни тук.