Европейската асоциация на Ramblers (ERA) е видна и влиятелна организация-чадър, основана в Германия през 1969 г. Състои се от приблизително 60 членуващи пешеходни организации от около 30 европейски държави, ERA е обединяваща сила, която се застъпва за и насърчава ходенето като развлекателна дейност и средство за свързване с природата и културата на целия континент.

С членство, наброяващо общо около 3 милиона индивидуални членове, ERA представлява разнообразна и обширна мрежа от хора, запалени по ходенето, туризма и планинското катерене. Членовете на асоциацията имат богат опит в организирането и улесняването на пешеходни дейности, а много от организациите-членки могат да се похвалят с история от над един век, някои дори с повече от 150 години.

Мисията на ERA е съсредоточена върху насърчаване на работата в мрежа и трансграничното сътрудничество между организациите-членки. Асоциацията поставя силен акцент върху осигуряването на уважително отношение, експертиза и споделени ценности по всички въпроси, свързани с разходките и отдиха на открито. Чрез съвместни усилия и обмен на най-добри практики ERA се стреми да подобри качеството на пешеходните преживявания както за местните жители, така и за туристите.

Визията на ERA е да бъде широко призната в цяла Европа като най-добрият експерт по всички въпроси, свързани с ходенето, спечелвайки репутация на подходящ, проактивен и надежден партньор. Чрез активно ангажиране с различни заинтересовани страни, включително правителства, международни организации и други групи за застъпничество, ERA цели да допринесе значително за популяризирането и опазването на пешеходните маршрути, културното наследство и природната среда.

Основните цели на ERA обхващат набор от основни цели. Те включват насърчаване на дейности за ходене и планинско катерене, като същевременно възпитават чувство за отговорност и грижа за природата и околната среда. ERA играе активна роля в създаването и маркирането на европейски пътеки на дълги разстояния, като защитава тези маршрути, както и други международни пътеки, за да гарантира тяхното съществуване и достъпност.

Друг ключов фокус на ERA е защитата и развитието на правата и традициите, свързани с пресичането на границите в европейските страни, като по този начин се запазва културното наследство на Европа. Асоциацията работи и за запазване на правото на достъп до цялата земя, като подчертава, че тази цел не трябва да компрометира опазването на природната среда.

Ангажиментът на ERA към взаимното разбирателство и културния обмен е очевиден в усилията му за укрепване на връзките между хората чрез пешеходни дейности и ангажиране с природата. Освен това асоциацията представлява интересите на своите асоциации-членки в международни организации като Европейския съюз и Съвета на Европа, като гарантира, че разходките и дейностите на открито се вземат предвид при съответните политически дискусии и решения.

И накрая, ERA се стреми да повиши осведомеността относно значението на физическата активност, особено ходенето, за поддържането на здравословен начин на живот. Като се застъпва за ползите от ходенето и насърчава физическата активност, асоциацията активно допринася за благосъстоянието на хората и общностите в цяла Европа.

Като цяло Европейската асоциация на Ramblers играе жизненоважна роля в застъпничеството за ходене пеша, насърчаване на сътрудничеството между пешеходните организации и опазването на разнообразното природно и културно наследство на Европа. Чрез неуморните си усилия ERA продължава да вдъхновява безброй хора да изследват красотата на открито, да изградят връзки с природата и да оценят стойността на физическата активност в живота си.


Съвет

Работни групи

Auditor

Потребители

Документи за изтегляне

фундамент


Статистика


архиви