Статистика

Английски

„Влиянието на физическата неактивност върху здравето”. (Public Health England 2013)
www.apho.orgt.uk/resource/viewPhysical

„Доклад на Консултативния комитет за насоки за дейността“. (Министерство на здравеопазването и човешките услуги на САЩ, 2008 г.)
 www.health.gov/paguidelines/committeereport.aspx

„Индивидуално спортно участие”. (Спортна Англия, 2009 г.)
www.sporengland.org/research/active_people_survey/active_people_survey_1.aspx

„Проучване на здравето за Англия – 2012 г.“ (Информационен център за здравеопазване и социални грижи, 2013 г.)
www.hscic.gov.uk/catalogue/PUB13218


Представяне на проф. д-р Хайнц-Дитер Куак на конференцията на ERA в Шьонек 2014 г.
Пазарът на туризъм в Германия 2014

ERA комуникационна статистика.

Немски

„Grundlagenuntersuchung-freizeit-und-urlaubsmarkt-wandern“ (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi 2010)
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/grundlagenuntersuchung-freizeit-und-urlaubsmarkt-wandern,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf


Презентация на проф. д-р Хайнц-Дитер Куак на EWV-Konferenz в Schöneck 2014
Der Deutsche Wandermarkt 2014

EXTRA

Специален Евробарометър 412 „СПОРТ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ (ЕС 2014)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-300_en.htm?utm_source=ISCA+Newsletter&utm_campaign=c665907ec3-%23130&utm_medium=email&utm_term=0_264cbe9c9f-c665907ec3-35600857