Политики

ERA, когато е необходимо, направи декларации, политики и принципи по различни теми.

Документ за обща позиция на EUMA и ERA относно стратегията на ЕС за горите (2022)

Отворете естествената среда на Европа
Достъп до природата – решение (2016)

Как да маркирате пешеходни пътеки:
Общи принципи за маркиране (2015)

Защо е важно да имаме образовани водачи на ходене:  
Декларация Маркуси (2005)

Защо е важно да имате пътна маркировка:
Бечинска декларация (2004)

Как да се държим сред природата: 
Европейски кодекс за добра походка (2002)

Исторически документи:

Какво мисли ERA за обществения достъп до природата: 
Укрепете правата на обществен достъп за пешеходци в Европа! (1999)