Политики

ERA, когато е необходимо, направи декларации, политики и принципи по различни теми.

Обща позиция на EUMA и ERA относно Стратегията на ЕС за горите (2022).

Отворете европейската природна среда:
Достъп до природата – резолюция (2016)

Как да маркирате пешеходни пътеки:
Общи принципи за маркиране на пътеки (2015)

Защо е важно да имаме образовани водачи на ходене:  
Декларация на Маркусис (2005 г.)

Как да се държим сред природата: 
Европейски кодекс за добро ходене (2002 г.)

Исторически документи:

Какво мисли ERA за обществения достъп до природата: 
Укрепете правата на обществен достъп за пешеходци в Европа! (1999)