Аква разходки

Все повече хора очевидно са привлечени от тази динамична дейност и ERA пожела да приветства тази дисциплина, която вече се практикува в 3 европейски държави (Франция, Италия, Испания).

програма:

  • съсредоточете се върху всички аспекти на ходенето по вода, във всичките му аспекти: свободното време, благосъстоянието и състезанието
  • разширете кръга от нации, представляващи дисциплината AQUA WALKING, която беше представена на Средиземноморските плажни игри през август 2019 г. на второто издание на тези игри в Патра (Гърция)
  • рамка за обучение за обучение на монитори и създаване на AW клубове
  • 3-ти средиземноморски плажни игри на Крит през септември 2023 г., но също и за 1-во европейско Aqua Walking European Aqua Walking Challenge, което ще се проведе в Росас (Испания) на 23, 24 и 25 септември 2022 г.