"ERA ПРЕПОРЪЧВА“ е част от програмите на ERA.
Програмата се изпълнява от Съвет.

"ERA ПРЕПОРЪЧВА“ е разделен на следните части:

  • ERA препоръчва настаняване
  • ERA препоръчва пътека
  • ERA препоръчва доставчик на услуги

Намерете документите ERA RECOMMENDS по-долу:


Ако искате да бъдете препоръчани под етикетите ERA препоръчва, моля свържете се със секретариата на ERA.