LQT-BE, дневна разходка

Актуализирано е 4-2-2024

Работната група за дневна разходка по качеството се състои от 5 души, които са обучени като експерти на ERA по дневна разходка по качество.

Членовете на групата са: Яна Харнохова (Секретариат на ERA), Рубен Джордао (Португалия), Анджело Латоре (Италия) и Олга Караянис (LQT Andros Routes, Гърция) и се ръководи от Steen Kobberø-Hansen от борда на ERA. Групата се подкрепя от Liane Jordan от Deutsche Wanderverband Service.

Групата координира работата около пътеките за водещо качество – най-доброто от Европа, дневна разходка.


История на проекта

Общото събрание одобри в 2018 Проектът Водещи качествени пътеки – най-доброто от Европа, дневна разходка. Проектът трябва да се реализира през 2019-20 г., беше представен на Общото събрание през 2020 г.

Проектът обаче беше забавен поради Corona.

In 2021 проектът беше представени на сесия на ноу-хау at на Генералната конференция в Сибиу.

In 2022 проектът беше представен на ERA 53-та конференция. Вижте презентацията тук:

Проектът е одобрен при промяна в програма през 2023 г.


Намерете официалната страница за LQT-BE, дневна разходка тук.