Работата с архива на ERA се координира от Архивна работна група.
Групата е създадена от борда на ERA и се отнася до него.

Архивната работна група се състои от 2 члена: Ролф Еберт (архивист, DWV), Яна Харнохова (поддръжка за изследвания, офис на ERA).

Цел
Да събере цялата възможна документация за историята на ERA в офиса на ERA в Прага.
За да изберете и регистрирате документацията.
За търсене на допълнителна документация от частни източници.
Да изготви пълна документация за определени сфери на ERA.

Дейности
Колекция от исторически документи, включително учредителна документация от бившите архиви на ERA в Касел, Щутгарт (Германия), както и някои частни източници – в процес.
Страхотно обобщение на комисията ERA Path през годините 1969 – 2013.
Страхотно резюме на комисията ERA Walking – в процес.
Страхотно резюме на комисията ERA Youth – в процес.

Документи
Zeittafel zum Wirken der Wegekommission от 1969 г. до 2013 г., Ролф Еберт (в DEU)

Контакти
secretariat(at)era-ewv-ferp.com (заменете (at) с @)