Работната група за популяризиране и комуникации координира популяризирането и комуникациите от името на ERA по канали на ERA като напр. уебсайт, бюлетини, Facebook страница на ERA, Група ERA във Facebook, Instagram намлява Twitter.

Hashtags

Потребители

Членове на РГ са: Яна от секретариата, Рубен и Стийн от съвет.