LQT-BE Day Walk Working Group също е ERA Quality Day Walk Експертна група, който ръководи програма LQT-BE, Дневна разходка.

Групата се състои от

  • Steen Kobberø-Hansen, председател, член на борда на ERA, Дания
  • Рубен Жордао, член на борда на ERA, Португалия
  • Олга Караянис, Andros Routes, Гърция
  • Анджело Латоре, член на борда на ERA, Италия
  • Яна Харнохова, секретариат на ERA, Чехия