Актуализирано: 27-9-2023

ERA работи по регистрацията и защитата на логата и марките на ERA, включително най-добрите икономически условия за тази процедура.

През 2023 г. бяха осъществени контакти, за да се защитят логата и марките на ERA, чакат се отговори за завършване на процеса. Преди Общото събрание през 2024 г. ERA трябва да има първата си търговска марка, регистрирана на европейско ниво.