Международен ден на ландшафта на Съвета на Европа

- Международен ден на ландшафта на Съвета на Европа се чества всяка година 20 октомври- деня на откриването за подписване на Конвенцията за ландшафта на Съвета на Европа.

„Послание от Страсбург”: Пейзаж и здраве

„Посланието от Страсбург“: Пейзаж и здраве, приканва компетентните публични органи и териториалните участници да обмислят: значението на ландшафта на глобално ниво като съществен компонент от заобикалящата ни среда.

ERA подкрепя този Международен ден на ландшафта. Членовете на ERA са добре дошли да отпразнуват този специален ден с организирана разходка сред красивия му пейзаж и да популяризират ходенето като здравословен начин на живот и физическа активност сред природата.