Лихуанска/Полска откриваща конференция по E11

Steen Kobberø-Hansen от борда на ERA участва на 25-26 април в откриващата конференция на проекта Interreg Trans-border Tourism Capsule E11 в Литва/Полша.

Проектът е двугодишен с цел увеличаване на броя на посетителите на E11 в Литва и Полша. Проектът е третият от поредица в Естония, Латвия, Литва и Полша.

Конференцията беше проведена много професионално с участници от Латвия, Литва, Полша и ERA..

Прочетете повече на baltictrails.eu.