LQT Gendarmstien

Жандармстиен, който е a Водеща пътека за качество - най-доброто от Европа, беше ресертифициран на 7 октомври 2021 г. за още 3 години.

Поздравления и браво.