Панбалтийска туристическа онлайн конференция

Панбалтийската туристическа онлайн конференция на 9 ноември 2021 г. ще отпразнува успеха на Балтийските пътеки (baltictrails.eu), свързващи Естония, Латвия и Литва с европейската мрежа от туристически пътеки като част от маршрутите E9 (Балтийски крайбрежен туризъм) и E11 (Пътека на Балтийската гора).

Конференцията ще събере заинтересовани страни, споделящи опит в планирането, изпълнението, управлението и поддръжката на трансгранични туристически пътеки на дълги разстояния. Основните изказвания ще представят опит от Балтийските страни, Швеция и Норвегия. Презентациите ще бъдат последвани от Балтийски панелни дискусии подчертаване на предизвикателствата и решенията в практически аспекти като местно приемане и подкрепа, предимства и устойчивост на пешеходните пътеки на дълги разстояния.