Спонсор

Търсите смислен начин да подкрепите ентусиастите на открито и да популяризирате устойчивия туризъм в Европа? Обмислете да станете спонсор на Европейската асоциация на Ramblers (ERA)!

ERA – Hiking Europe е организация с нестопанска цел, която представлява около 60 национални туристически организации в цяла Европа, с около 3 милиона членове. Той има за цел да популяризира пешеходния туризъм като здравословен и екологичен начин за изследване на разнообразните пейзажи, култури и наследство на Европа.

Като спонсор на ERA – Hiking Europe, вашата организация ще има възможност да подкрепи следните инициативи:

  1. Поддръжка и развитие на пътеки: ERA работи със своите организации-членки, за да поддържа и развива пешеходни пътеки в цяла Европа. Спонсорирайки ERA, можете да допринесете за поддържане на някои от най-живописните и исторически пътеки в Европа.
  • Младежки програми: ERA предлага различни програми и дейности за насърчаване на младите хора да изследват природата и да се занимават с природата. Вашето спонсорство може да помогне за насърчаване на здравословен начин на живот и екологично съзнание сред следващото поколение.
  • Застъпничество и политика: ERA се застъпва за политики, които подкрепят пешеходен туризъм и устойчив туризъм в цяла Европа. Спонсорирайки ERA, можете да подкрепите усилията за защита и запазване на природното и културно наследство на Европа за бъдещите поколения.
  • Работа в мрежа и събития: ERA организира събития и конференции за любители на пешеходния туризъм и професионалисти за споделяне на знания и опит. Вашето спонсорство може да помогне за създаване на възможности за работа в мрежа и сътрудничество в рамките на туристическата общност.

Като спонсор на ERA – Hiking Europe, вашата организация също ще се възползва повишена видимост и положителни възможности за брандиране. Вашето лого ще бъде представено на уебсайта, публикациите и каналите на социалните медии на ERA, осигурявайки излагане на широка аудитория от ентусиасти на туризъм и любители на открито в цяла Европа.

Подкрепяйки ERA, вашата организация ще даде ценен принос за устойчивия туризъм и опазването на околната среда в Европа.

Присъединете се към нас в популяризирането на радостта и ползите от пешеходния туризъм, като същевременно опазвате и защитавате природното и културно наследство на Европа.

Свържете се с ERA днес, за да станете спонсор!

Вижте информацията за контакт в долната част на тази страница.