Еврорандо 2026 г.

Рудни планини между Германия и Чехия. Повече ще последват по-късно.

E3 в Чехия

Страницата за страната за E3 в Чехия вече е публикувана

E6 в Чехия

Страницата за страната за E6 в Чехия вече е публикувана:

E8 в Чехия

Страницата за страната за E8 в Чехия вече е публикувана:

E10 в Чехия

Публикувана е страницата за страната за E10 в Чехия.

19-ти LQT в 10-та държава

Първото сертифициране на нова водеща пътека за качество, най -доброто от Европа в Чешка република. Сертификатът е връчен на 04.12.2019 г. в Табор от президента на ERA Борис ... Прочети повече