Румъния

Няколко пътеки за дълги разстояния с хижарски мрежи съществуват през Румъния в различни части на Карпатските планини, например в Бучеджи намлява Фагарас планини. Съществуват брошури със скици на румънски език. Картите в такива брошури могат да бъдат полезни, дори ако не разбирате езика. Чуждестранните издатели са публикували пътеводители на немски език.

Член на ERA:

Asociatia Carpatina Ardeleana (Siebenbürgischer Karpatenverein - SKV)
Аврам Янку 24
RO-507055 християнски
T: + 40 722 216 123
F: + 40 268 257 357
marcel.sofariu@skv.ro
www.skv.ro

Erdélyi Kárpát-Egyesület – EKE
Меморандум 6./9.
RO-400114, Клуж-Напока
eke@eke.ro
www.eke.ro