Световен ден на НПО на 27 февруари 2024 г

Двойният юбилей – 10 години Световен ден на НПО – 75 години Съвет на Европа.

Конференцията на международните неправителствени организации на Съвета на Европа планира да отбележи някои значими годишнини в Страсбург и онлайн. Те ще го направят заедно с основателя на Световния ден на неправителствените организации, Марцис Скадманис, справяйки се със значителното предизвикателство на нашето време – изкуственият интелект и неговия потенциален ефект върху демокрацията и човешките права. Тази тема е от голямо значение както за гражданското общество, така и за Съвета на Европа.

Страсбург, Съвет на Европа, Пале, зала 11 и онлайн в Zoom
27 февруари 2024 г., 11:00 – 13:00 (CET) – със симултанен превод от английски на френски
Моля, регистрирайте се онлайн, като използвате това Форма за регистрация – онлайн регистрацията е задължителна за лично участие в Страсбург (за целите на администрацията, сигурността и достъпа до сградата).