Závěrečná konference pro pěší turistiku na pobřeží Baltského moře

Závěrečná konference o pobaltské pobřežní turistice a zahájení E9 v Pobaltí se konaly v Estonsku ve dnech 13. – 14. Září 2019.

Konference „Závěrečná konference pobaltských pobřežních turistik a oficiální zahájení E9 v Pobaltí“ shrnula výsledky projektu Baltské pobřežní turistiky - úspěch a poučení, vidění, kde v Evropě stojíme, a sdílení našich zkušeností. Výsledky - první dálková turistická stezka je pro turisty uznávaná a oblíbená a přináší cennou zpětnou vazbu a doporučení pro zlepšení.
Projektový tým pracuje na dalších rozvojových nápadech pro další dálkové úseky pro vývoj E9 na litevské části a E11 pro všechny 3 pobaltské země. Ve společnosti evropských turistů je důležité cítit posílení spolupráce s ERA.

Podívejte se na kanál YouTube pro pobaltskou pěší turistiku.

Podívejte se také na webovou stránku projektu.

Lovro Tacol ze Slovinska pocházel z Tallinnu a zúčastnil se konference

Baltská pobřežní turistická stezka je součástí E-cesta E9 a mohou být naleznete zde.

13. září se konala závěrečná konference a 14. září se na stezce uskutečnil výlet.

13. září:

14th září

Podívejte se na video ze dne zde.