Online konference pro pěší turistiku Pan Baltic

Online konference pro celobaltskou turistiku 9. listopadu 2021 oslaví úspěch Baltských stezek (baltictrails.eu), které spojují Estonsko, Lotyšsko a Litvu s evropskou sítí turistických stezek jako součást tras. E9 (Baltská pobřežní turistika) a E11 (stezka Baltským lesem).

Na konferenci se sejdou zúčastněné strany, které si vyměňují zkušenosti v plánování, realizaci, správě a údržbě dálkových přeshraničních turistických tras. Hlavní projevy představí zkušenosti z Pobaltí, Švédska a Norska. Následovat budou prezentace Pobaltské panelové diskuse zdůraznění výzev a řešení v praktických aspektech, jako je místní přijetí a podpora, přínosy a udržitelnost dálkových turistických tras.