3. konference ERA Trails and Paths

Foto: John Pucknell

Aktualizováno 13-03-2024

EUROPEAN RAMBLERS' ASSOCIATION (ERA)
FÉDÉRATION FRANCAISE DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE (FFRP)

ve spolupráci s
EVROPSKÝ SDRUŽENÍ HOROR (EUMA)

Datum:
7. – 10. listopadu 2024, Paříž, Francie.

místo:
Hôtel CIS Paris Ravel, 6 Av. Maurice Ravel, 75012 Paříž, Francie

Klíčová témata:
1. Udržitelnost a údržba stezky
2. Klimatická odolnost a infrastruktura stezek

Cíl:
Konference si klade za cíl podpořit spolupráci mezi evropskými organizacemi pro stezky, zdůrazňovat postupy udržitelného managementu stezek, podporovat inkluzivitu ve využívání a správě stezek. Konference poskytne organizacím stezek vynikající příležitost k navázání cenných spojení, podpoří potenciální spolupráci a partnerství, která mohou zlepšit zavádění udržitelných postupů správy stezek a iniciativ pro zapojení členů. Sdílení osvědčených postupů a úspěšných případových studií během akce může inspirovat a motivovat organizace stezek k přijetí inovativních přístupů, které povedou k rozvoji efektivnějších strategií pro správu stezek a zapojení členů.

Výsledky:
Konference si klade za cíl vytvořit komplexní rámec pro udržitelné vedení stezek a zapojení členů s důrazem na inkluzivitu a spolupráci napříč evropskými turistickými organizacemi. Výstupní dokument bude předložen Komisi EU a Radě Evropy (Commission of Landscape Convention and EPA).

Program konference:
Čtvrtek, 07.11. Příjezd účastníků
Pátek, 08.11. pracovní den (přednášky)
Sobota, 09.11. Pracovní den (přednášky, diskuze)
Organizovaná návštěva olympijského areálu
Neděle, 10.11. Závěrečný výstup 3. konference ERA
Závěry konference
Odjezd

Obecné poznámky:

  • Oficiálním jazykem konference je angličtina
  • Pro další informace týkající se zasílání příspěvků mohou autoři, kteří mají zájem, kontaktovat: secrerariat@era-ewv-ferp.com
  • Počet listů je omezen
  • Čas prezentace autora bude omezen
  • Počet účastníků (40 osob) je omezen
  • Sborník se závěry bude k dispozici v elektronické podobě
  • Konferenční poplatek: 200 €/os. (vč. jednání, ubytování, stravování během jednání, programu)

Jste vítáni kontaktujte kancelář ERA pokud máte nějaké problémy nebo nápady na konferenci.