E10 v České republice

Trasa

Trasa prochází Českou republikou ze severu na jih. Na trase se můžete seznámit s přírodními zajímavostmi a velmi známými českými kulturními a historickými památkami.

východiskem

Varnsdorf (CZ / D)

Koncový bod

Studánky (CZ / A)

Kterými městy prochází E-cesta

Nový Bor, Česká Lípa, Mělník, Roudnice nad Labem, Praha, Dobříš, Orlík nad Vltavou, Písek, Hluboká nad Vltavou, České Budějovice, Zlatá Koruna, Český Krumlov, Vyšší Brod

Délka:

470 km

Pozemní cesta E-cesty:

Stezky vyznačené Klubem českých turistů

Odpovědná organizace:

Klub českých turistů kct.cz/

Mapy:

Tištěné mapy Klubu českých turistů pokrývající celou zemi nebo webová mapová aplikace
mapy.cz/zakladni?x=14.6508405&y=50.5356054&z=9&source=base&id=2174931

Systém značení:

Směrové značky s „E10“ na informačních bodech a křižovatkách  

značení

               

Křížení dalších E-cest:

Na severu České republiky, poblíž obce Jedlová, vede 2 km dlouhá paralelní trasa s E3.

Praktický

Odkazy na informace o ubytování, stravování a dopravě na trase najdete na webových stránkách v aplikaci „Mapy.cz“ (en.mapy.cz/turisticka?x=15.6252330&y=49.8022514&z=8 )

Mapa: en.mapy.cz/turisticka?x=15.6252330&y=49.8022514&z=8

Procházky v České republice

Počasí: www.chmi.cz/?l=cs