E3 v Německu

Trasa

E3 vede malebnými nízkými horskými pásmy v Německu. Ty se vyvinuly ze souvislého vysokého pohoří (Variské pohoří), které se v období paleozoika rozkládalo od francouzského masivu střední až po jižní Polsko, tj. jeho východozápadní rozšíření odpovídalo téměř celé E3 v Evropě.

V Německu stezka prochází 10 přírodními parky a dotýká se 2 národních parků.

Z města Schengen v Lucembursku E3 nejprve překročí hraniční řeku Moselle do Perlu. Schengen je významný tím, že zde byla uzavřena mezinárodní dohoda, zejména o zrušení stacionárních hraničních kontrol v Evropě.

Řeka Mosela. Foto: Gunter Werrmann

Z údolí Mosely vede stezka do Saar a kolem slavných říčních ohybů u Mettlach a Cloef do Saarburgu. E3 pokračuje do údolí Rýna přes Hunsrück, hustě zalesněné a řídce obydlené pohoří probíhající na SV. Na této trase se kříží národní park Hunsrück-Hochwald a přírodní park Soonwald.

Národní park Hunsrück. Foto: Funk Konrad

V Kaub se Rýn překračuje na malebném úseku řeky.

V pohoří Taunus, na severním okraji měst Wiesbaden a Frankfurt/Main, zasahuje E3 k „Limes“, historickému, strategicky důležitému hraničnímu opevnění Římské říše. Pokračováním východním směrem křižuje E3 přírodní park „Vogelsberg“, než dorazí do turisticky zajímavého města Fulda. Město je politickým a kulturním centrem s biskupským sídlem. Za dominantu města je považována katedrála sv. Salvátora.

Východně od Fuldy na hoře Milseburg se E3 setkává s E6 a vede jižně od Durynského lesa přes Bavorsko.

Nejprve vede E3 Bavorsko přes pohoří Rhön. Rhön (biosférická rezervace) leží na křižovatce spolkových zemí Hesensko, Bavorsko a Durynsko. Zvláště působivé jsou jednotlivé kuželovité hory „Kuppen-Rhön“, které za svůj vznik vděčí vulkanismu minulých epoch.

Na Wasserkuppe (950 m), známém vyhlídkovém a výletním cíli, prochází E3 nejvyšší horou Rhönu. Dále do Coburgu trasa prochází přírodním parkem Hassberge.

Franckému městu Coburg s velkým historickým starým městem dominuje hrad „Veste Coburg“. „Veste Coburg“, nazývaný také „franská koruna“, je se svým obnoveným rozsáhlým hradním komplexem cenným cílem.

„Veste“ Coburg vom Rathausturm. Fotorechte: Coburg Marketing

E3 nyní vede přes Francký les (kvalitní turistická oblast) do pohoří Fichtel.

S Großer Waldstein (877 m) a Schneeberg (1051 m) se v tomto pohoří s vynikající turistickou vybaveností protínají dva turistické cíle se zvláštními dalekými výhledy a horské hostince.

Ve Wunsiedelu se společný kurz odděluje od E6. E3 se prudce stáčí na sever a vede kolem města Hof do Ölsnitz / Vogtland.

Popis náhradní trasy E3/EB Durynsko

Eisenach je začátkem jediné dálkové turistické stezky v zemích východního bloku, „International Mountain Trail of Friendship“. Byla otevřena v roce 1983 a vede z Eisenachu do Budapešti jako EB. V roce 1990 byla EB vyhlášena evropskou dálkovou stezkou E3.

Aktivní je zájmová skupina „dobyvatelů“ 2690 km dlouhého EB, která udržuje tradici (HP.Paschold@Hotmail.de).

Eisenach má staré město, které stojí za vidění s historickými budovami národního významu. Na prvním místě je hrad Wartburg, tyčící se vysoko nad městem. Zde významný reformátor Martin Luther během svého věznění přeložil Bibli do němčiny.

Pohled na Wartburg z Rennsteigu. Foto: Gunter Werrmann

E3 vede kolem hradu Wartburg na Rennsteig, jednu z nejznámějších a nejtradičnějších dálkových turistických tras v Německu. E3 vede po této stezce východním směrem přes přírodní park Durynský les, kolem hory Inselsberg (916 m) a přes středisko zimních sportů Oberhof. V Neuhaus am Rennweg odbočuje E3 z Rennsteigu a vede údolím Schwarzatal k řece Saale a městu Saalfeld, které je pro své zachovalé středověké stavby také známé jako „Kamenná kronika Durynska“.

Po údolí Saale se E3 dostává ke kaskádě přehrady Saale v Kaulsdorfu, cca. 70 km dlouhý úsek řeky s 5 hrázemi. Přehrady Hohenwarte a Bleiloch (největší v Německu) vytvořily v hustě zalesněné oblasti krajinu podobnou fjordu.

Hohenwarthetalsperre. Fotorecht: TTG Thüringen

U Saalburgu E3 opouští Saale a vede k saské státní hranici u Schleiz. Přes město Plauen se E3/EB Durynsko setkává s E3 Bavorsko v Ölsnitz/Vogtl.

Na pokračujícím úseku E3 přes Krušné hory do „Saského Švýcarska“ však mají E3 a EB dvě samostatné trasy a několikrát se vzájemně kříží.

Krušné hory jsou krajinářsky i kulturně zajímavou turistickou oblastí.

V roce 2019 byl „Montanregion Erzgebirge / Krušné hory“ prohlášen za světové dědictví UNESCO. Jedná se o unikátní, rozsáhlou kulturní krajinu, která sahá až do doby nálezů stříbra v raném středověku. Krušné hory se vyvinuly v nejvýznamnější zdroj stříbra v tehdejší Evropě. Byly zde vyvinuty průkopnické technologie, které rozhodujícím způsobem formovaly ekonomiku a státní systémy v Evropě.

Kahleberg, Galgenteich (mittelalterlicher Bergbau). Foto: Phillip Maethner

Nedaleko Königsteinu s jeho významnou pevností zasahuje E3 do Labských pískovců s „Národním parkem Saské Švýcarsko“. Zde, nedaleko Drážďan, se v Německu brzy rozvinula organizovaná turistika, horolezectví a aktivní ochrana přírody díky impozantní skalní krajině se stolovými horami, soutěskami a bizarními zvětralými formami. E3 vede přes „Lilienstein“, „Bastei“ u Rathen, do Bad Schandau a nakonec na hraniční přechod Schmilka / Hřensko do ČR.

Lilienstein vrchol řeky Labe. Foto: Yvonne Brueckner

Souhlas se zveřejněním fotografie dali všichni autoři.

Výchozí bod

Perl / Mosel

Koncový bod

Schmilka / Labe

Města na E3

Saarburg, Schlangenbad/Taunus, Butzbach, Fulda, Coburg, Wunsiedel, Oelsnitz/Vogtl., Schneeberg/Erzg, Bad Schandau, E3/EB Durynsko: Eisenach, Neuhaus am Rennweg, Schwarzburg, Saalfeld/Saale, Saalburg

Délka

1203 km hlavní trasa, 588 km náhradní trasa

Značení E3 – hlavní cesta (Mosela-Labe)

Perl / Mosela do Wolfsbach (Mettlach), Sársko

Evropská dálková turistická stezka. Odpovědná organizace: Saarwald-Verein eV

Wolfsbach (Mettlach) do Ransel, Porýní-Falc

Atlantický Český les. Odpovědná organizace: Hunsrückverein eV

Ransel do Kellerskopf, Hessen

Taunus-Höhenweg. Odpovědná organizace: Rhein-Taunus-Klub eV

Kellerskopf do Butzbachu v Hesensku

 Taunus-Höhenweg. Odpovědná organizace: Taunusklub eV

Butzbach do Hainzell/Hessenmühle, Hessen

Atlantik – Český les . Odpovědná organizace: Vogelsberger Höhen-Club eV

Hainzell/Hessenmühle do Heidelstein/Rhön, Hesenskon

Atlantik – Český les. Odpovědná organizace: Rhönklub eV

Heidelstein/Rhön do Zimmerau, Steinberg im Grabfeld, Bavorsko

Evropská dálková turistická stezka. Odpovědná organizace: Rhönklub eV

Zimmerau, Steinberg im Grabfeld do Altensten, Bavorsko

Evropská dálková turistická stezka

Atlantik – Český les

Odpovědná organizace: Naturpark Haßberge, Rhönklub e,V,

Altenstein do Mittwitz, Bavorsko

Atlantik – Český les. Odpovědná organizace: Thüringerwaldverein eV Coburg

Mittwitz do bavorského Münchbergu

Atlantik – Český les. Odpovědná organizace: Frankenwaldverein e,V.

Münchberg do Dreiländereck, Bavorsko

Evropská dálková turistická stezka. Odpovědná organizace: Fichtelgebirgsverein eV

Hraniční trojúhelník se Schmilkou/Labe, Sasko

Europawanderweg 3. Odpovědná organizace: Landkreise, Vogtlandverein eV., Erzgebirgsverein eV

Značení E3/EB – Durynsko

Eisenach / Wartburg do Hohe Sonne, Durynsko

Dálková turistická trasa E3/EB. Odpovědná organizace: Thüringer Gebirgs- und Wanderverein eV, Landeswegewart

Vysoké slunce do Neuhaus am Rennweg, Durynsko

Rennsteig, dálková turistická trasa E3/EB. Odpovědná organizace: Thüringer Gebirgs-und Wanderverein eV, Landeswegewart

Neuhaus am Rennweg do Oberweißbach, Durynsko

Rennsteigleiter, dálková turistická trasa E3/EB. Odpovědná organizace: Thüringer Gebirgs-und Wanderverein eV Landeswegewart

Oberweißbach do Schleiz/Oberböhmsdorf, Durynsko

Dálková turistická trasa E3/EB. Odpovědná organizace: Thüringer Gebirgs-und Wanderverein eV Landeswegewart

Schleiz/Oberböhmsdorf do Oelsnitz Vogtl., Sasko

Europawanderweg 3. Landkreis Vogtlandkreis, Vogtlandverein eV

Publikace

Kompas distribuuje turistické mapy pro celou oblast

Křižovatky

E8 v Rheinböllen

E1 ze Schloßbornu do Feldbergu běžnou cestou

E6 z Milseburgu (Rhön) do Wunsiedelu

E3 Turingia a E3 Bavorsko Společný kurz: z Oelsnitz/Vogtl do Schmilky

Praktický 

Ubytování, supermarkety i vlakové nádraží nebo autobusové zastávky jsou dostupné během jednoho dne. 

Wanderbares Deutschland


Gunter Werrmann